MP Adorebutique originalių gaminių dizaino sprendimų sukūrimas 

Priemonė: Dizainas LT
Projekto vertė: 36.360 EUR
Skirtas finansavimas: 29.270 EUR

 

Pagrindinis projekto tikslas- sukurti naujų įmonės gaminamų produktų linijų dizaino koncepcijas, kuriuos pagaminus jie būtų patrauklūs vartotojams ir padėtų įmonei padidinti pardavimo pajamas, pelną ir darbo našumą. Šio projekto rėmuose planuojama sukurti 5 unikalių dizainų rinkinius:

1. Lininė patalynė (2 originalūs tipai);
2. Lininiai namų tekstilės rūbai ir reikmenys (2 originalūs dizainai);
3. Tekstilės gaminių įpakavimas.

 

Dizaino sprendimas bus kuriamas pasitelkiant išorės dizaino kompaniją. Paslaugų teikėjas pateiks įmonei produkto maketus, eskizus ir vizualizacijas elektroniniame formate.

Finansuojama
iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
(Europos regioninės plėtros fondo) lėšų.
Projekto vykdytojas: UAB Adorebutique