MP Adorebutique originalių gaminių dizaino sprendimų sukūrimas 

Originalių dizaino ir rinkodaros sprendimų sukūrimas ir diegimas MB Adorebutique

Projekto tikslas yra sukurti dvi ekologiškų rūbų kolekcijas. Bus sukurti ekologiškos medvilnės miego rūbai vaikams ir medvilniniai laisvalaikio rūbai su ekologiškais printais. Taip pat bus įgyvendinama sukurtų gaminių rinkodara.

Projekte didelis akcentas skiriamas gaminių ekologiškumui. Tam bus dirbama su ekologinio projektavimo specialistais, kurie moksliškai įvertins produktų ekologiškumą ir pateiks dizaino sprendimus, kurie mažins taršos pėdsaką objektyviai, o ne skambiais, tačiau savo esme tuščiais pareiškimais.

Vienas iš numatomų gaminių konkurencinių pranašumų numatomas patrauklus, kūrybiškas ir efektyvus gaminių dizainas. Dėl to bus vykdomos plačios apimties dizaino kūrimo veiklos, apimančios rinkos tyrimus, vartotojų grįžtamąjį ryšį ir dizainų iteracijas. Didelis akcentas skiriamas įpakavimo dizainui.

Sukurtiems gaminiams bus vykdoma rinkodara – kuriamas reklaminis turinys ir vykdoma sklaida.

Projektas įgyvendinamas pagal priemonę „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Projekto biudžetas: 137 442 EUR. Projekto įgyvendinimui Europos regioninės plėtros fondo skirta finansavimo suma 78 987,26 EUR

Projekto trukmė: 7 mėn.

 

 

 

Pagrindinis projekto tikslas- sukurti naujų įmonės gaminamų produktų linijų dizaino koncepcijas, kuriuos pagaminus jie būtų patrauklūs vartotojams ir padėtų įmonei padidinti pardavimo pajamas, pelną ir darbo našumą. Šio projekto rėmuose planuojama sukurti 5 unikalių dizainų rinkinius:

1. Lininė patalynė (2 originalūs tipai);
2. Lininiai namų tekstilės rūbai ir reikmenys (2 originalūs dizainai);
3. Tekstilės gaminių įpakavimas.

 

Dizaino sprendimas bus kuriamas pasitelkiant išorės dizaino kompaniją. Paslaugų teikėjas pateiks įmonei produkto maketus, eskizus ir vizualizacijas elektroniniame formate.

Finansuojama
iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
(Europos regioninės plėtros fondo) lėšų.
Projekto vykdytojas: UAB Adorebutique